Nowości
Promocje
Kosz na sprzęt (1)
Kosz na sprzęt (1)

179,00 zł

Cena regularna: 189,00 zł

Najniższa cena: 189,00 zł
szt.
Szafa na basen
Szafa na basen

1 250,00 zł

Cena regularna: 1 800,00 zł

Najniższa cena: 1 800,00 zł
Kosz na sprzęt (2)
Kosz na sprzęt (2)

285,00 zł

Cena regularna: 309,00 zł

Najniższa cena: 309,00 zł
szt.
Szafa na basen
Szafa na basen

1 250,00 zł

Cena regularna: 1 800,00 zł

Najniższa cena: 1 800,00 zł
Kosz na sprzęt (4)
Kosz na sprzęt (4)

449,00 zł

Cena regularna: 499,00 zł

Najniższa cena: 499,00 zł
szt.
BUTY NEOPRENOWE DO MORSOWANIA  Z ZAMKIEM
BUTY NEOPRENOWE DO MORSOWANIA Z ZAMKIEM

115,00 zł

Cena regularna: 159,00 zł

Najniższa cena: 159,00 zł
Kosz na sprzęt (3)
Kosz na sprzęt (3)

349,00 zł

Cena regularna: 390,00 zł

Najniższa cena: 390,00 zł
szt.
Kosz na sprzęt
Kosz na sprzęt

89,00 zł

Cena regularna: 99,00 zł

Najniższa cena: 99,00 zł
szt.
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.aqua-sfera.pl
www.ersport.pl

I.  Rejestracja

Pełny dostęp do funkcji sklepu, możliwość składania zamówień mają tylko zarejestrowani użytkownicy.

Rejestrując się na naszej stronie i przekazując nam swoje dane osobowe, wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie przez firmę ERSPORT Radosław Reszka

Twoje dane nie będą udostępniane osobom trzecim ani innym firmom. Każdy klient ma wgląd w swoje dane i może je w każdej chwili zmodyfikować/usunąć z naszej bazy.

II. Zamówienia

Nie ma ograniczeń co do minimalnej kwoty zamówienia

Zamówienia hurtowe (z dodatkowymi rabatami) powyżej 1000zł opłacone z góry realizujemy na nasz koszt tylko gdy zamówione produkty mieszczą się w jednej paczce. 

III. Wysyłka

Towary na stanie wysyłamy na bieżąco – czas dostawy ok. 2 dni robocze od zaksięgowania wpłaty.

Jeśli czas dostawy ulegnie znacznemu wydłużeniu, skontaktujemy się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej/telefonicznie.

Towar wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS i INPOST- CENNIK

 

Warunki wysyłki dla zamówień zagranicznych ustalamy indywidualnie

Towary o dużym gabarycie/kubaturze wysyłamy po wcześniejszej indywidualnej wycenie wysyłki i ustaleniu jej kosztów transportu z klientem. Nawet jeżeli system nie naliczy powiększonych kosztów transportu na duże towary skontaktujemy się z klientem w celu poinformowania kosztach wysyłki.

IV. Płatności

Numer naszego rachunku bankowego: Santander Bank Polska SA. 06 1090 1102 0000 0001 1355 9544

Przy wpłatach z góry na konto prosimy o podanie numeru zamówienia i nazwiska zamawiającego.

Zamówienia złożone z opcją „wpłata z góry” są automatycznie anulowane w przypadku braku płatności w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia.

V. Zwroty i reklamacje

Warunkiem przyjęcia przez nas do rozpatrzenia reklamacji, wymiany lub zwrotu jest odesłanie towaru na adres naszej firmy z dopiskiem wraz z kompletnie wypełnionym formularzem znajdującym się poniżej.

Formularz zwrotu/reklamacji/wymiany

Jeżeli nie możesz go pobrać lub masz problem z otwarciem pliku ściągnij dowolny formularz zwrotu/reklamacji z google.

Adres siedziby (przedsiębiorstwa) do zwrotów i reklamacji:
ERSPORT
Jana III Sobieskiego 99
84-230 Rumia
tel. 790 017 291
adres e-mail: zamowienia@aqua-sfera.pl

Klient o statusie „konsumenta” ma prawo zwrócić/wymienić nieużywany towar w przeciągu 14 dni bez podania przyczyny wraz z oryginałem paragonu lub faktury.

Zwrócony towar nie może być używany ani zniszczony i musi posiadać fabrycznie przytwierdzone metki/zabezpieczenia. Towar musi być zwrócony , nienaruszony , nadający się do dalszej odsprzedaży jako towar nowy.

Reklamowany towar nie może posiadać uszkodzeń mechanicznych w tym szczególności potwierdzających próbę samodzielnej naprawy przez klienta lub inne nieupoważnione do tego osoby. Stwierdzenie takiej ingerencji powoduje utratę gwarancji i prawa do reklamacji

Pieniądze zwracane są przelewem bankowym na wskazany wcześniej rachunek w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

Zwrot naprawionego towaru odbywa się na koszt naszej firmy, o ile reklamacja znalazła uzasadnienie.
W przypadku przesyłki zastępczego towaru lub nieuzasadnionej reklamacji towar zwracany jest na koszt klienta.

Nie odpowiadamy za przesyłki uszkodzone w transporcie lub naruszone przez osoby trzecie, jeśli klient swym podpisem zatwierdzi ich odbiór.

Pamiętaj ! Sprawdzaj otrzymany towar przy kurierzejeśli widzisz jakieś uszkodzenia ,braki w paczce zaznacz na liście przewozowym u kuriera w przeciwnym razie trudno będzie uznać reklamację dotyczącą uszkodzeń braków w transporcie. Protokół uszkodzenia /braku stanowi podstawę do dalszych roszczeń.

Pieniądze zwracane są przelewem bankowym w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

Nasza firma nie przyjmuje zwrotów, reklamacji czy wymiany wysyłanych za pobraniem przez klienta lub na Nasz koszt.

VI. Nowa polityka prywatności

 

Działając w imieniu Firmy ERPSORT RADOSŁAW RESZKA, niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych”), wnosimy o wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie przez Firmę ERSOPRT RADOSŁAW – jako administratora - Państwa danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży usług oferowanych przez Firmę ERSOPRT RADOSŁAW RESZKA

 

ERSOPRT RADOSŁAW RESZKA jako Administrator Państwa danych osobowych, na podstawie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, informuje, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma ERSOPRT RADOSŁAW RESZKA ; UL. Jana III Sobieskiego 99, 84-230 Rumia NIP:729-020-90-24
2. ERSOPRT RADOSŁAW RESZKA przetwarza i będzie przetwarzała Państwa dane osobowe do prowadzenia z Państwem negocjacji handlowych zmierzających do ewentualnego podpisania i następnie realizacji zawartej z Państwem umowy lub umów, na jedną lub kilka usług oferowanych przez. ERSOPRT RADOSŁAW RESZKA , do celów statystycznych mierzących dane ekonomiczne ERSOPRT RADOSŁAW RESZKA . (takie jak np.: wyniki sprzedaży) oraz do celów archiwalnych dotyczących informacji o Klientach obsłużonych przez ERSOPRT RADOSŁAW RESZKA (w tym przechowywania referencji od Klientów), a także dla ewentualnej windykacji i dochodzenia roszczeń przed Sądem. 
Dodatkowo Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez ERSOPRT RADOSŁAW RESZKA w celach marketingowych własnych produktów i usług, a także w celu udostępnienia ich innym podmiotom lub marketingu produktów i usług podmiotów trzecich.
3. ERSOPRT RADOSŁAW RESZKA przetwarza i będzie przetwarzała Państwa dane osobowe przez czas trwania negocjacji handlowych zmierzających do podpisania umowy, a dalej przez czas wykonania umowy czy realizacji usługi, a także przez czas, w którym ERSOPRT RADOSŁAW RESZKA jest obowiązana do przechowywania dokumentów sprzedaży (tj. do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, przy czym zobowiązanie podatkowe przedawnia się w terminie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 86 § 1 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). Po upływie wskazanych okresów czasu Państwa dane zostaną przez ERSOPRT RADOSŁAW RESZKA zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane)  wyłącznie do celów statystycznych i historycznych.
ERSOPRT RADOSŁAW RESZKA będzie przechowywać Państwa dane do celów marketingu własnych produktów i usług oraz produktów i usług innych podmiotów (polegających m.in. na wysłaniu informacji o nowych produktach czy usługach oraz promocjach) w okresie 3 lat od dnia wysłania Państwu pierwszej oferty handlowej. Przez taki sam czas, Firma będzie wykorzystywała Państwa dane do celów tworzenia przez Firmę tzw. reklamy spersonalizowanej, ich profilowania i śledzenia Państwa ruchu na swojej stronie internetowej.  
4. ERSOPRT RADOSŁAW RESZKA przetwarza i będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane do wystawienie faktury (NIP, adres siedziby firmy, nazwa firmy), dane do wystawienia paragonu (imię i nazwisko, adres zamieszkania); imię i nazwisko osoby lub osób działających w imieniu Klienta, jej numer telefonu i e -mail służbowy.
5. Przetwarzanie przez ERSOPRT RADOSŁAW RESZKA wskazanych wyżej  kategorii danych osobowych jest niezbędne do tego, żeby Firma mogła w sposób należyty zrealizować usługi, które są przedmiotem zawartej z Państwem umowy.  
6. Przetwarzanie przez ERSOPRT RADOSŁAW RESZKA wskazanych wyżej danych osobowych jest adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane, tj. do prowadzenia z Państwem negocjacji handlowych zmierzających do ewentualnego podpisania i następnie realizacji zawartej z Państwem umowy lub umów, na jedną lub kilka usług oferowanych przez ERSOPRT RADOSŁAW RESZKA , a także w celach marketingowych zmierzających w szczególności do ponownego zawarcia i realizacji umowy sprzedaży usług oferowanych przez ERSOPRT RADOSŁAW RESZKA .
7. Przetwarzanie przez ERSOPRT RADOSŁAW RESZKA wskazanych wyżej kategorii danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem,  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. na podstawie zgody osób, których dane dotyczą.
8. Posiadane przez ERSOPRT RADOSŁAW RESZKA dane pochodzą od osób, których one dotyczą (tj. bezpośrednio od Państwa lub od Państwa upoważnionych pracowników), a także 
z publicznych, powszechnie dostępnych stron internetowych i rejestrów, w szczególności z wyszukiwarki Krajowego Rejestru Sądowego i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
9. Kategoriami odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione przez ERSOPRT RADOSŁAW RESZKA są: pracownicy, współpracownicy FERSOPRT RADOSŁAW RESZKA , biuro rachunkowe, kancelarie prawne, krajowe rejestry długów. Wszystkie te osoby zostały przeszkolone przez ERSOPRT RADOSŁAW RESZKA w zakresie należytego przetwarzania danych osobowych i zobowiązały się do ich przetwarzania w sposób gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych danych. 
10. ERSOPRT RADOSŁAW RESZKA nie przekazuje i nie będzie przekazywał Państwa danych do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.
11. ERSOPRT RADOSŁAW RESZKA przetwarza lub będzie przetwarzać Państwa dane osobowe za pomocą systemów komputerowych i oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzania tych danych osobowych na najwyższym poziomie (takie jak m.in. szyfrowanie i anonimizacja przesyłanych informacji, cykliczne zmiany haseł dostępu do systemów). ERSOPRT RADOSŁAW RESZKA przetwarza Państwa dane osobowe poza systemem informatycznym przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
12. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Państwa cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych dokonanych przez ERSOPRT RADOSŁAW RESZKA na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody co do przetwarzania przez ERSOPRT RADOSŁAW RESZKA danych niezbędnych do wykonania umowy, może spowodować zakończenie prowadzenia negocjacji handlowych, a także świadczenia usług przez ERSOPRT RADOSŁAW RESZKA . O fakcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ERSOPRT RADOSŁAW RESZKA poinformuje Państwa niezwłocznie po cofnięciu takiej zgody.
13. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie przez Państwa na adres e -mail: BIURO@AHR.PL , stosownego oświadczenia. Poniżej przedstawiamy przykładowe oświadczenie:
„Działając w imieniu (nazwa podmiotu) z siedzibą w (adres siedziby) jako jej (funkcja osoby składające oświadczenie wraz z wykazaniem jej umocowania do reprezentacji podmiotu)/ albo Ja – imię i nazwisko, adres zamieszkania – niniejszym cofam zgodę na przetwarzanie przez ERSOPRT RADOSŁAW RESZKA z siedzibą w GDYNI moich danych osobowych”.
14. ERSOPRT RADOSŁAW RESZKA informuje, że posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
15. Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez ERSOPRT RADOSŁAW RESZKA Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który po wejściu w życie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych zostanie zastąpiony przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu wyrażenia zgody na przetwarzanie przez ERSOPRT RADOSŁAW RESZKA Państwa danych osobowych w celach i na zasadach określonych powyżej, proszę o wysłanie odpowiedzi na niniejszego e -maila o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla realizacji celów i na zasadach określonych w e-mailu skierowanym do mnie przez ERSOPRT RADOSŁAW RESZKA ”. Zgodnie z przepisem art. 4 pkt. 11 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, zgoda osoby, której dane dotyczą może również przybrać formę wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwalającego na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. 
Jeżeli zatem nie odpowiecie Państwo na naszego e -maila we wskazany wyżej sposób, ale zamiast tego przystąpicie do realizacji umowy zawartej z ERSOPRT RADOSŁAW RESZKA lub podejmiecie wyraźne działania zmierzające do zawarcia takiej umowy, ERSOPRT RADOSŁAW RESZKA uzna, że przedmiotowa zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych we wskazanym wyżej zakresie została udzielona w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny.
Jednocześnie informuję, że w razie nie wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w jeden ze wskazanych powyżej sposób, dalsze przetwarzanie przez ERSOPRT RADOSŁAW RESZKA Państwa danych do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych za niezgodne z pierwotnymi celami, a więc prawnie dozwolone. ERSOPRT RADOSŁAW RESZKA wdroży jednocześnie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą.

 

 Zakres praw konsumenta reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz U Nr 141, poz. 1176 z 2002 r.).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl